Cách mở tệp PPS

Nếu đồng nghiệp hoặc nhân viên kinh doanh gửi cho bạn tệp PPS dưới dạng tệp đính kèm email hoặc nếu bạn chèn đĩa CD vào máy tính có chứa bản trình bày PowerPoint mà bạn muốn xem, bạn có thể mở tệp theo hai cách. Bạn có thể chạy nó bằng Microsoft PowerPoint, nếu chương trình được cài đặt trên máy tính của bạn hoặc bạn có thể tải xuống và cài đặt PowerPoint Viewer, một ứng dụng miễn phí mà bạn có thể sử dụng để mở và xem các trình chiếu PowerPoint.

Sử dụng PowerPoint

1

Khởi động Microsoft PowerPoint.

2

Chọn tab "Tệp" và nhấp vào "Mở".

3

Tìm và chọn tệp PPS. Nhấp vào nút "Mở".

4

Chọn tab "Slide Show" và nhấp vào "From Beginning" trong nhóm Start Slide Show để xem tệp dưới dạng trình chiếu.

Sử dụng PowerPoint Viewer

1

Đi tới trang tải xuống PowerPoint Viewer trên trang web Trung tâm Tải xuống của Microsoft (liên kết trong Tài nguyên). Nhấp vào nút "Tải xuống" và chọn "Chạy" để cài đặt ứng dụng. Nhấp vào "Có" nếu cửa sổ Kiểm soát Tài khoản Người dùng xuất hiện.

2

Đọc các điều khoản cấp phép phần mềm của Microsoft và nhấp vào hộp kiểm nếu bạn chấp nhận các điều khoản. Nhấp vào "Tiếp tục."

3

Nhấp vào "Tiếp theo" để bắt đầu trình hướng dẫn thiết lập. Nhấp vào "OK" khi thiết lập hoàn tất.

4

Nhấp vào nút "Bắt đầu", chọn "Tất cả Chương trình" từ menu Bắt đầu của Windows và nhấp vào "Microsoft PowerPoint Viewer." Tìm và chọn tệp PPS. Nhấp vào nút "Mở". PowerPoint Viewer mở tệp dưới dạng bản trình bày trình chiếu.

bài viết gần đây