Cách tìm tỷ lệ ký quỹ lợi nhuận

Tỷ lệ biên lợi nhuận đo lường phần của mỗi đô la bạn kiếm được mà bạn giữ lại dưới dạng lợi nhuận. Tỷ lệ biên lợi nhuận được báo cáo dưới dạng X: 1, trong đó X là lợi nhuận trên mỗi đô la. Ví dụ, tỷ lệ biên lợi nhuận là 0,15: 1 có nghĩa là với mỗi đô la doanh thu, bạn có 15 xu lợi nhuận. Để tính toán tỷ suất lợi nhuận, bạn phải biết doanh thu và chi phí của mình.

1

Trừ chi phí của bạn khỏi tổng doanh thu của công ty để tìm ra lợi nhuận của công ty. Ví dụ: nếu bạn có 7,6 triệu đô la chi phí và 10 triệu đô la doanh thu, hãy trừ đi 7,6 triệu đô la từ 10 triệu đô la để có lợi nhuận là 2,4 triệu đô la.

2

Chia lợi nhuận cho doanh thu thuần để tìm tỷ suất lợi nhuận. Trong ví dụ này, chia 2,4 triệu đô la cho 10 triệu đô la để được 0,24.

3

Thay kết quả cho X theo tỷ lệ X: 1 để báo cáo tỷ suất lợi nhuận. Hoàn thành ví dụ, hãy nhập 0,24 cho X để tìm tỷ lệ biên lợi nhuận bằng 0,24: 1.

bài viết gần đây