Cách thiết lập Trạm gốc Apple AirPort Express làm Cầu nối Ethernet không dây

Bạn có thể định cấu hình trạm gốc AirPort Express trong văn phòng của mình như một điểm truy cập thông qua kết nối không dây. Ở chế độ cầu nối, trạm gốc kết nối với bộ định tuyến và hoạt động như một giao thức cấu hình máy chủ động và máy chủ dịch địa chỉ mạng, mở rộng phạm vi của mạng hiện có đến các thiết bị khác trong tòa nhà. Kết nối trạm gốc Apple AirPort Express với một mạng khác thông qua Tiện ích AirPort.

1

Nhấp vào "Ứng dụng | Tiện ích | Tiện ích Sân bay | Tiếp tục."

2

Chọn AirPort Express từ ngăn bên trái, sau đó nhấp vào "Internet".

3

Nhấp vào tab "Không dây", sau đó chọn "Tham gia mạng không dây" từ menu thả xuống "Chế độ không dây".

4

Nhập tên của mạng để tham gia vào trường Tên Mạng Không dây.

5

Nhấp vào "Cập nhật" để áp dụng các thay đổi của bạn.

bài viết gần đây