Cách thành lập nhóm riêng trong trang kinh doanh trên Facebook

Facebook cho phép bạn tạo các nhóm riêng tư của mình trực tuyến. Trong một nhóm riêng tư, bất kỳ thành viên Facebook nào cũng có thể yêu cầu được thêm làm thành viên của nhóm. Chỉ thành viên mới có thể xem các bài viết được tạo trên trang nhóm riêng tư. Nếu bạn có trang kinh doanh trên Facebook, bạn có thể mời các thành viên của trang tham gia nhóm riêng tư của mình, nhóm này có thể hoạt động như một cộng đồng cùng với trang Facebook.

1

Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn và nhấp vào “Nhóm” từ menu bên trái. Bạn sẽ thấy danh sách các nhóm mà bạn hiện là thành viên.

2

Nhấp vào nút “+ Tạo nhóm” ở góc trên cùng bên phải.

3

Nhập tên cho nhóm của bạn vào hộp văn bản Tên Nhóm.

4

Nhập tên của những người bạn mà bạn muốn mời vào nhóm vào hộp Thành viên. Bạn phải thêm ít nhất một thành viên vào nhóm.

5

Chọn “Đã đóng” từ menu thả xuống Quyền riêng tư để tạo một nhóm riêng tư.

6

Nhấp vào nút "Tạo" để tạo nhóm riêng tư mới của bạn. Facebook sẽ đưa bạn đến trang nhóm và tự động thêm các thành viên vào nhóm.

7

Quay lại trang kinh doanh Facebook và đăng liên kết đến nhóm của bạn trong phần nhận xét. Điều này cho phép các thành viên của trang truy cập vào nhóm và yêu cầu tư cách thành viên. Bạn sẽ phải phê duyệt tư cách thành viên của họ vào nhóm trước khi họ có thể xem các bài đăng được tạo trong nhóm.

bài viết gần đây